Club van 50

Lions 66 logo cv50 copy

De “Club van 50” van SC Lions ’66 bestaat uit sympathisanten van SC Lions’66 die door een jaarlijkse donatie van €50,- het ondersteunen van clubactiviteiten mogelijk maken. Incidenteel wordt ook een activiteit die aan de gehele vereniging ten goede komt ondersteund. De financiële ondersteuning betreft uitsluitend een collectief van alle “Club van 50” leden en niet het individu.

Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering / bijeenkomst gehouden waar alle leden van de “Club van 50” voor worden uitgenodigd. Op deze jaarvergadering brengt het bestuur het jaarverslag uit en legt het verantwoording af over de besteding van de giften.

 

Lidmaatschap van de “Club van 50” SC Lions ’66 geeft u recht op:

  • Het bijwonen van verenigingsactiviteiten
  • Vermelding d.m.v. een naamplaatje op het Club van 50 bord in kantine “de Nieuwe Treffer”

 

Draagt u SC Lions ’66 ook een warm hart toe? Wordt dan lid van de “Club van 50”! Download hier het aanmeldingsformulier!

 

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met een jaarlijkse afschrijving van €50,- via automatische incasso. De afschrijving zal jaarlijks in de maand februari plaatsvinden. Als u niet meer wilt deelnemen aan de Club van 50 dan dient u dit schriftelijk door te geven. Dit kan door een mail of brief te sturen naar de penningmeester voor 10 januari van elk jaar.

 

NIEUW INGESTAPTE LEDEN:

Michael, Chantal, Joana en Sem Stoelwinder

Jan Faber

Allert van der Heide

Taxi “Tonnie”

Luppie van Eenenaam

Energie Advies  Klaas Hofman

Borisslav Andonov

Bas en Offie

Bestuur Lions’66

Grijpskerk 1

vd Zee Sloopwerken

Rudie Harkema

Erwin en Demian Hepkema

Cobus Onsman


Hit Counter provided by Business Card Holders