Contact

Bestuur:

Bestuurlijk e-mailadres:
bestuurlions@hotmail.com

Cor de Vos | Voorzitter
06-44047956  | bestuurlions@hotmail.com
 
Bouke van Houten | Penningmeester
06-83649957 | boukevanh@hotmail.com
 
Piet Mahn | Secretaris
06-51626489 | p_mahn@kpnmail.nl
 
Bram van der Woude | Sponsorcoördinator
06-36411013 | bramwoude@live.nl
 
Klaas Hofman | Adviseur algemene zaken
06-34276761  | hofman1962@kpnmail.nl
 
 
Wedstrijdsecretaris:
 
Peter Ysbrandi
06-82751928 | sclions66wedstrijdsecretaris@hotmail.com
 
Technische zaken:
 
Robert Meerema
06-45268820 
 
Kantinebeheer:
 
Cor de Vos | 058-2671900
Bereikbaar tijdens openingstijden van de kantine
 
Ledenadministratie:
 
Bouke van Houten
06-15639629 | boukevanh@hotmail.com

Hit Counter provided by Business Card Holders